top of page

Simese Gioia

เมื่อที่อยู่อาศัยคือคอนโด แต่ต้องการให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน การตกแต่งห้องนี้ จึงเน้นความสำคัญไปถึงเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ที่แตกต่าง โดยคิดถึงบ้านเป็นหลัก คิดว่าเวลาอยู่บ้าน เราใช้ชีวิตกับอะไร และทำอะไร ที่เหลือก็แค่เลือกหาสิ่งของที่จะนำเข้ามาตกแต่งให้ลงตัวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ของระเบียงบ้าน ที่ต้องการนำเสนอให้ออกมาเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่สามารถให้ผู้อยู่อาศัยใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงใช้พื้นที่ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี


OTHER WORKS
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page