The Circle Condo

นี่เป็นอีกห้องตัวอย่างของ The circle ซึ่งเป็นห้องสตูดิโอขนาดไม่ใหญ่ หนึ่งเตียง หนึ่งโต๊ะ หนึ่งห้องน้ำเล็กๆ และไม่มีอะไรหวือหวาไปกว่านั้น การจัดตกแต่งห้องตัวอย่างนี้จึงเน้นประโยชน์ใช้สอย โดยกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่น จึงตกแต่งโดยการเน้นที่ สีสันหลากหลายสี และที่พื้นที่ของการจัดวางของตกแต่งให้เป็นสัดส่วน โดยในหนึ่งห้องจะครอบคลุมประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่าง คือมีทั้งมุมครัว มุมทานข้าว มุมแต่งตัว เตียงนอน และแถมด้วยระเบียงเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟยามเช้า

#Vacation

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts