THE CIRCLE CONDOMINIUM II

ห้องตัวอย่างขนาดหนึ่งห้องนอน สองห้องน้ำ หนึ่งห้องนั่งเล่น ของ The circle ที่มีกลุ่มเป้าหมายสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก หรือผู้ใหญ่วัยทำงาน ที่ต้องการมีห้องสงบๆ ได้บรรยากาศของการอยู่บ้าน การจัดตกแต่งจึงเน้นความเรียบง่าย แอบแฝงด้วยความเคร่งขรึมและความพิถีพิถัน มีการคุมโทนสี และเฟอร์นิเจอร์ที่สบายตาโดยใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนเป็นส่วนมาก การจัดวางจึงเน้นความสบายตาและปล่อยว่างให้เกิดพื้นที่ใช้สอยสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive