Bright Condo Sukumvit24

ผลงานล่าสุดส่งท้ายปี 2558 กับคอนโดหรูกลางเมือง มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ไบรท์ คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 24 ความหรูหราของเฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่นหากแต่ยังไม่ลงตัว แสงไฟที่ยังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน หนึ่งในงานสำคัญ ที่ต้องจัดการในครั้งนี้คือการควบคุมในเรื่องของแสงไฟ (Lighting) พร้อมๆไปกับการเฟ้นหาเฟอร์นิเจอร์ที่ลงตัว และขับให้ห้องยิ่งดูหรูหรามากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังทิ้งกลิ่นอายความอบอุ่นในแบบฉบับ WAYA STYLE


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts